O ŠKOLI

http://os-injemersica-grubisnopolje.skole.hr/

U šk.g. 2018./19. rad škole odvija se se u Matičnoj školi u Grubišnom Polju, te u dvije područne škole: Veliki Zdenci i Ivanovo Selo. Udaljenost ovih škola od matične škole u jednom pravcu je sljedeća: Ivanovo Selo 10 km i Veliki Zdenci 6 km. Najudaljenija naselja su Munije, Rastovac, Turčević Polje i Djakovac koja su od Matične škole u jednom pravcu udaljena 20 km. Iz okolnih naselja učenici-putnici prevoze se u Matičnu školu školskim autobusima u organizaciji “Čazmatransa”.

OSOBNA KARTA ŠKOLE

Osnovna škola: Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje
Adresa (mjesto, ulica, broj): Grubišno Polje, Hrvatskih branitelja 20
Broj i naziv pošte: 43290 Grubišno Polje
Broj telefona: 043 485-020               Fax: 043 485-007
Web:
http://skole.htnet.hr/os-grubisno-polje-001/skola
E-Mail:
ured@os-injemersica-grubisnopolje.skole.hr
Šifra škole: 07-028-001
Matični broj škole: 3082148
OIB: 93951642889

Broj učenika:  I. – IV.: 224                  Razrednih odjela: I. – IV.:       14
                     V. – VIII.:  197                                            V. – VIII.:        11
            UKUPNO:        421                             UKUPNO:                     25
Broj područnih razrednih odjela (škola):   4
Broj djelatnika:  a) učitelja razredne nastave: 15
            b) učitelja predmetne nastave: 26
             c) stručnih suradnika: 3
d) ostalih djelatnika:  17
Ravnateljica škole: 1