O GRUBIŠNOM POLJU

Na prostoru Gornjeg Poilovlja, u ravnici između gornjih tokova Česme i Ilove leži grad Grubišno Polje. Smješten je na južnim obroncima istočnog dijela Bilogore na 163 m nadmorske visine. Na površini od 270 km2 nalaze se 24 naselja s ukupno 7523 stanovnika. Uže gradsko područje ima oko 3500 stanovnika. Grad se nalazi na državnoj cesti D-5; od županijskog središta Bjelovara udaljen je oko 40 km, Virovitice 25 km,  a glavnog grada Zagreba 120 km.

Grubišno Polje ima umjereno-kontinentsku klimu, koja pogoduje razvitku bjelogorične šume, uzgoju krumpira, kukuruza, pšenice, šećerne repe, vinove loze i drugih kultura. Uz Česmu i Ilovu prostiru se livade i ribnjaci bogati ribom, ponajviše šaranom, amurom, somom, tolstolobikom, linjakom, i sl.

Prelijepi bilogorski kraj ima veoma očuvanu prirodu. Odlikuje se raznolikim biljnim i životinjskim svijetom i mnogim rijetkim zaštićenim životinjama ( orao štekevac, bijela roda, crna roda, dabar, vidra, i dr.) i biljkama ( kockavica, obični kaćun, sibirska perunika, kokoška, i dr.)

http://www.grubisnopolje.hr/hr/zivot-u-gradu/zivot-u-gradu/33113653/